ZAPISNIK

sa sednice Skupštine članova ZEKSTRA GRUPA-ZEKSTRA doo Beograd koja je održana 30.07.2015.godine,
sa početkom u 10:00 časova u Sali za sastanke
u poslovnim prostorijiama u sedištu društva u Beogradu, Batajnički drum br. 4.

Više informacija