ODLUKA

o sazivanju Skupštine članova ZEKSTRA GRUPA-ZEKSTRA doo Beograd. Skupština će se održati dana 19.09.2014.godine, sa početkorn u 10,00 časova u Sali za sastanke poslovnog
objekta u sedištu društva.

Više informacija