ODLUKA O SAZIVANJU REDOVNE SKUPŠTINE ČLANOVA
ZEKSTRA GRUPA-ZEKSTRA DOO BEOGRAD


sednica redovne Skupštine članova ZEKSTRA GRUPA-ZEKSTRA doo Beograd održaće se 19.04.2017.godine,
sa početkom u 10:00 časova u Sali za sastanke poslovnog objekta u sedištu društva

Više informacija