ODLUKA

Sednica Skupštine članova ZEKSTRA GRUPA-ZEKSTRA doo Beograd održaće se dana 10.4.2014. godine, sa početkom u 14 časova u Sali za sastanke poslovnog objekta u sedištu Društva.

Više informacija