ODLUKA

o sazivanju vanredne sednice Skupštine članova ZEKSTRA GRUPA-ZEKSTRA doo Beograd koja će se održati 06.11.2015.godine,
sa početkom u 10:00 časova u Sali za sastanke
poslovnog objekta u sedištu društva

Više informacija