ODLUKA

Sednica Skupstine clanova ZEKSTRA GRUPA-ZEKSTRA doo Beograd odrzace se dana 11.08.2014.godine, sa pocetkorn u 10,00 casova u Sali za sastanke poslovnog
objekta u sedistu drustva.

Više informacija