ODLUKA

Sednica redovne Skupstine clanova ZEKSTRA GRUPA-ZEKSTRA doo Beograd odrzace se dana 12.06.2014.godine, sa pocetkom u 10,00 casova u Sali za sastanke poslovnog objekta u sedistu drustva.

Više informacija