ODLUKA

o sazivanju redovne sednice Skupštine članova ZEKSTRA GRUPA-ZEKSTRA doo Beograd koja će se održati 28.06.2016.godine,
sa početkom u 10:00 časova u Sali za sastanke
poslovnog objekta u sedištu društva

Više informacija