ZAPISNIK

sa sednice Skupštine članova ZEKSTRA GRUPA-ZEKSTRA doo Beograd koja je održana 10.08.2015.godine,
sa početkom u 9:00 časova u Sali za sastanke
poslovnog objekta u sedištu društva u Beogradu, Batajnički drum br. 4.

Više informacija